Thông báo tuyển sinh lớp chuyển đổi Y sỹ sang Điều dưỡng năm học 2018

Thông báo tuyển sinh lớp chuyển đổi Y sỹ sang Điều dưỡng năm học 2018
Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái thông báo tuyển sinh Chuyển đổi Y sỹ sang Điều dưỡng năm 2018!

Click để xem thông báo!

Tác giả bài viết: Lưu Hà