Tham luận: Đoàn thanh niên với công tác xây dựng Đảng của Thạc sỹ Đậu Ninh Thuận, Phó bí thư Chi bộ 2, Bí thư Đoàn thanh niên, Giảng viên khoa Khoa học cơ bản.

Ths Đậu Ninh Thuận tham luận tại Đại hội.

Ths Đậu Ninh Thuận tham luận tại Đại hội.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 4 tháng 5 năm 2020, tại đại hội Ths Đậu Ninh Thuận - Phó Bí thư Chi bộ 2 - Bí thư Đoàn trường - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản đã tham gia thảo luận với chủ đề: “Đoàn thanh niên với công tác xây dựng Đảng tại Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái”.
          90 năm qua với sự thay đổi kỳ diệu của đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, khẳng định vai trò quyết định không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, luôn đề ra đường lối đúng đắn, phù hợp đưa cách mạng nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng cộng sản luôn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị nước ta, xứng đáng là người cầm lái vĩ đại trên con thuyền cách mạng đưa dân tộc Việt Nam đến vinh quang.
          Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực chất là tổ chức cộng sản với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy công tác tham gia xây dựng Đảng cũng chính là xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên cũng như để làm tốt công tác xây dựng Đảng, nghị quyết Trung ương IV khóa VII đã chỉ rõ “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng với cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước trên con đường XHCN hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Do đó Toàn Đảng phải “chăm lo phát triển Đảng củng cố đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện thanh niên tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng”.
          Với chủ trương đó quan điểm của Đảng đã đánh giá rất cao vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng. Đảng coi xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là quá trình xây dựng đội ngũ dự bị tin cậy, bổ sung lực lương thường xuyên cho Đảng, là đào tạo để hình thành lực lượng chính trị của Đảng trong tương lai. Do vậy Đoàn cần phải tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, coi đó là tất yếu khách quan và là con đường giúp thanh niên thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó.
          Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khen ngợi. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật, … luôn được coi là công tác trọng tâm được Ban Chấp hành đoàn trường chú trọng, thu hút 100% Đoàn viên thanh niên tham gia, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, Đoàn viên thanh niên trong nhà trường.             Các hoạt động của Đoàn khá phong phú, đa dạng, sát thực vơi thực tế như giáo dục nhân cách, giáo dục y đức, xây dựng phong trào học tập và rèn luyện, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phong trào thanh niên tình nguyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, … được Đảng bộ Nhà trường, Tỉnh Đoàn Yên Bái đánh giá cao và nhận được nhiều khen thưởng như: được Tỉnh đoàn Yên Bái tặng cờ thi đua và tặng bằng khen đơn vị Đoàn xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019; Trung ương đoàn tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2016; năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2012-2017…
        Đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng Chương trình Rèn luyện đoàn viên, luôn phấn đấu trở thành Sinh viên 5 Tốt, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ... Đó là cơ sở để Đoàn Thanh niên rèn luyện Đoàn viên và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong nhiệm kỳ Đoàn Thanh niên nhà trường đã giới thiệu cho Đảng bộ kết nạp 9 đồng chí đảng viên mới được phát triển từ Đoàn viên thanh niên nhà trường.
Đoàn Thanh niên luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là niềm vinh dự lớn lao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Đoàn thanh niên cần phải làm tốt những nội dung sau đây:
          1. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng. Tích cực tham gia chống lại những tư tưởng phản động, tư tưởng của giai cấp bóc lột, góp phần cây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng.
          2. Xung kích đi đầu trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng, tạo ra môi trường tiên tiến cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành Đoàn viên và Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia công tác phát triển Đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú, rèn luyện và giáo viên dục Đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức.
          3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đồng thời tham gia góp ý xây dựng đường lối, chính sách của Đảng góp ý phê bình Đảng viên và cấp ủy Đảng.
         4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác rèn luyện Đoàn viên; phong trào Sinh viên 5 tốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Đoàn.
          5. Xây dựng chương trình hành động Đoàn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: Thi đua dạy tốt - học tốt; đổi mới và nâng cao phương pháp dạy học; mỗi Đoàn viên thanh niên là một kênh thông tin tuyên truyền giới thiệu về nhà trường, tích cực tham gia công tác tuyển sinh...
         Với những nội dung đó, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo Đoàn phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi để không ngừng nâng cao hiệu quả trong các phong trào hoạt động của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam thực sự là Đảng của giai cấp công nhân, Đảng của nhân dân lao động Việt Nam, giúp Đảng lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước tiến tới xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, ổn định với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh” ./.

Hình ảnh minh họaThs Đậu Ninh Thuận tham luận tại Đại hội.
Ths Đậu Ninh Thuận bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa X.
 
 

Tác giả bài viết: Đậu Ninh Thuận