Lịch, Kết quả thi đấu bóng đá

Lịch, Kết quả thi đấu bóng đá

Lịch, Kết quả thi đấu bóng đá

Chiều ngày 15/10/2012 BCH Đoàn trường đã tổ chức bốc thăm ghép đội, chia bảng thi đấu môn bóng đá nam, nữ Giải thể thao chào mừng 82 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, 82 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Cụ thể như sau:
1. Danh sách các đội sau khi ghép lớp, chi đoàn (cho cả 2 đội nam và nữ:)
1. Đội 1:         Lớp 43A2 – 43B3
2. Đội 2:         Lớp 43B4 – 43C2
3. Đội 3:         Lớp 43B2 – 44C3
4. Đội 4:         Lớp 43A1 – 43C1
5. Đội 5:         Lớp 44A2 – ĐD22
6. Đội 6:         Lớp 44C2 – 44C6
7. Đội 7:         Lớp 44A1 – 43C3
8. Đội 8:         Lớp 43C4 – 44C4
9. Đội 9:         Lớp 44B   – 43B1
10. Đội 10:    Lớp 23A – 44C1
11. Đội 11:    Lớp 43A3 – 44C5
12. Đội 12:    Khối 42D
 
2. Bốc thăm chia bảng bóng đá nam
Bảng A:              Màu áo                                   Bảng B          Màu áo
1.      Đội 6                                                         1. Đội 1
2.      Đội 7                                                         2. Đội 2
3.      Đội 8                                                         3. Đội 3
4.      Đội 9                                                         4. Đội 4
5.      Đội 11                                                      5. Đội 5
6.      Đội 12                                                      6. Đội 10
 
3. Bốc thăm chia bảng bóng đá nữ (Đội 42D không tham gia bóng đá nữ)
Bảng A:              Màu áo                                   Bảng B           Màu áo
1.      Đội 2                                                         1. Đội 1
2.      Đội 4                                                         2. Đội 3
3.      Đội 5                                                         3. Đội 6
4.      Đội 8                                                         4. Đội 7
5.      Đội 9                                                         5. Đội 10
                                                                            6. Đội 11
  
                                                                            LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ
 
Thời gian Trận Bảng Đội tham dự Kết quả Ghi chú
Nam Nữ
Chiều 22/10 1 A   6 7 2 - 7  
Chiều 23/10 2   A 2 4 2 - 0  
Chiều 24/10 3 B   1 2 3 - 1  
Chiều 25/10 4   B 1 3 0 - 2  
Chiều 26/10 5 A   8 9 3 - 1  
Chiều 27/10 6   A 5 8 0 - 0  
7 B   3 4 2 - 1  
Chiều 28/10 8   B 6 7 2 - 1  
9 A   11 12 5 - 1  
10   A 4 5 0 - 2  
11 B   5 10 6 - 1  
Chiều 29/10 12   B 10 11 2 - 4  
Chiều 30/10 13 A   6 8 6 - 2  
Chiều 31/10 14   A 8 9 2 - 0  
Chiều 1/11 15 B   1 3 3 - 1  
Chiều 2/11 16   B 1 6   Hoãn
Chiều 2/11 17 A   7 9 5 - 2 7 (1TV); 9 (1TV)
Chiều 3/11 18   A 2 5 3 - 0  
19 B   2 4 3 - 3  
Sáng 4/11 20   B 3 7 2 - 1 3 (1TV)
21 A   6 11 0 - 6  
22   A 4 9 0 - 4  
23 B   1 5 0 - 3  
Chiều 4/11 24   B 1 10 1 - 0  
25 A   7 12 4 - 2  
26   A 2 8 2 - 1  
27 B   2 10 0 - 1 10 (1TV)
Chiều 5/11 28   B 3 11 3 - 0  
Chiều 6/11 29 A   6 9   Thi đấu trận 55A ngày 19/11
Chiều 7/11 30   A 5 9 1 - 1  
Chiều 8/11 31 B   1 4 2 - 1  
Chiều 9/11 32   B 1 7   Thi đấu trận 51A ngày 18/11
Chiều 10/11 33 A   7 8 4 - 1  
34   B 7 11 1 - 1  
Sáng 11/11 35 B   2 3 0 - 3 Đội 2 bị xử thua
vì bỏ trận 48
36   A 2 9 2 - 3  
37 A   9 11 1 - 3  
38   B 1 11 1 - 2  
Chiều 11/11 39 B   4 5 2 - 2  
40   B 3 6 5 - 0  
41 A   6 12 3 - 0 Đội 12 bỏ cuộc
42   B 7 10 5 - 0  
Chiều 12/11 43 B   1 10 9 - 2  
Chiều 13/11 44   B 6 11 0 -1  
Chiều 14/11 45 A   7 11 4 - 0  
Chiều 15/11 46   B 3 10 0 - 0  
Chiều 16/11 48 B   2 5 0 - 3 Đội 2 bỏ cuộc
Chiều 17/11 49 A   8 11 1 - 6  
50 B   3 5   Hoãn
Sáng 18/11 51 A   8 12 3 - 0 Đội 12 bỏ cuộc
51A   B 1 7 1 - 2 Đá bù trận 32
52   A 4 8 0 - 3 Đội 4 bỏ cuộc
53 B   3 10 4 - 1  
54   B 6 10 2 - 1  
Chiều 19/11 55 A   9 12 3 - 0 Đội 12 bỏ cuộc
55A A   9 6 6 - 4 Đá bù trận 29
Chiều 20/11 56 B   4 10 Huỷ  
Chiều 21/11 50A B   3 5 4-5 Đá bù trận 50
Chiều 22/11 16A   B 1 6   Đá bù trận 16A
Sáng 25/11 BKI (nam) Nhất A–Nhì B 7 1 6-2  
BK I (nữ) Nhất A – Nhì B 2 11 0-5
BK II (nam) Nhất B – Nhì A 5 11 7-1  
BK II (nữ) Nhất B – Nhì A 3 8 3-0  
Chiều 25/11 Tranh 3-4 (nam)   1 11 6-2  
Tranh 3-4 (nữ)   2 8 3-1  
Chiều 26/11 Chung kết (nữ)   11 3 1-3  
Chiều 27/11 Chung kết (nam)   7 5 5-4 Thi đấu luân lưu

Xếp hạng thứ tự:
Nam                                Nữ   
1. Đội 7                         1. Đội 3
2. Đội 5                         2. Đội 11
3. Đội 1                         3. Đội 2

Ghi chú:    
     - Thời gian thi đấu vào các buổi chiều từ 16h30
      - Ngày thứ 7: thi đấu từ 16h00
      - Chủ nhật:   + Buổi sáng: từ 7h30
                             + Buổi chiều: từ 14h00
      - Đội nào không đến đúng giờ sẽ bị xử thua 0 - 3 (kể cả trường hợp 2 đội cùng không đến)
      - Các trận bị hoãn sẽ được bố trí lịch đá bù sau không đá nối tiếp vào ngày hôm sau.
      - Khi có sự thay đổi về lịch sẽ được BTC thông báo cụ thể tới các đội.

     
                                                                                                   Yên Bái, ngày 18 tháng 10 năm 2012
                                                                                                                          BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                              P. BÍ THƯ

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                      Trần Quang Thành


Tác giả bài viết: ThànhTQ