Học tập chuyên đề "XD phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh

Học tập chuyên đề "XD phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh
Ngày 02/02/2018, Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái. Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh"
Đến dự chỉ đạo và trực tiếp báo cáo nội dung chuyên đề có Đc Lê Trọng Khang - Phó bí thư phụ trách Đảng bộ, Đc Nguyễn Tuấn Ngọc - Quyền hiệu trưởng cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. 


Toàn cảnh của Hội nghị

Tại Hội nghị, Đc Lê Trọng Khang đã báo cáo nội dung của Chuyên đề với 04 nội dung cơ bản:
- Phong cách và phong cách Hồ Chí Minh;
- Xây dựng phong cách công tác của cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu;
- Xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ,, đảng viên, người đứng đầu.


Đc Lê Trọng Khang - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Báo cáo viên tại Hội nghị

Sau khi học tập xong chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường đã tự xác định nhiệm vụ của mình là xây dựng phong cách công tác làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương, bản cần nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công ở mỗi vị trí công tác. 


Tác giả bài viết: ThànhTQ

Nguồn tin: Đảng bộ Trường CĐ Y tế