Kết quá rèn luyện khối 44D, ĐD23B K1N1 (năm học 2012-2013)

Tác giả bài viết: ThànhTQ

Nguồn tin: Ban CTHS