Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018
Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Điều dưỡng! 

Click để xem thông báo!