Quyết định Vv ban hành khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên

Quyết định Vv ban hành khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên
Ngày 24/4/2012 Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã Ban hành Quyết định số 164/QĐ-CĐYT về việc ban hành khung xử lý kỷ luật học sinh sinh viên. Dưới đây là nội dung cụ thể của Quyết định


Tác giả bài viết: ThànhTQ