Kết quá rèn luyện khối 43C, Hs20 K1N2 (năm học 2012-2013)

Tác giả bài viết: ThànhTQ

Nguồn tin: Ban CTHS